نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

ایمنی تاور کرین

ایمنی تاور کرین

مهارتهای مورد نیاز یک اپراتور تاور کرین

یک اپراتور تاور کرین شخصی است که جرثقیل برجي را به منظور بالا بردن اجسام و حمل بار مورد استفاده قرار مي دهد و تجربه ی کار کردن با تجهیزات و پروسیجرها را دارد. این فرد از لحاظ علمی باید

دارای مهارتهایی باشد که برخی از آنها در زیر امده است:

خروج از نسخه موبایل