نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

کاربردهای تاورکرین

از تاور کرین ها در زمینه های مختلفی استفاده می شود که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

به منظور جابجایی و بلند کردن قطعات سنگین و بزرگ مثل ژنراتورها و قطعات بتنی و فلزی در صنایع مختلف از تاور کرین استفاده می شود.

خروج از نسخه موبایل