سبک یک

جداول قیمت گذاری

جداول قیمت گذاری
اساسی

اساسی

32000 تومان/ ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید
پرمیوم

پرمیوم

32000 تومان / ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید
نهایی

نهایی

24000 تومان / ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید
سبک دو

جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری
اساسی

اساسی

67000 تومان/ ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید
پرمیوم

پرمیوم

65000 تومان / ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید
نهایی

نهایی

34000 تومان / ماهانه
 • کاربران نامحدود
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24/7
همین الان سفارش دهید