تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست https://toweramjadian.com تاور کرین چیست /فروش تاور کرین/آسانسور کارگاهی/سکشن تاورکرین/اجاره تاورکرین/سرویس و نگهداری تاور کرین/ تعمییرات تاور کرین Fri, 20 May 2022 11:23:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.1 https://toweramjadian.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-20-32x32.png تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست https://toweramjadian.com 32 32 تاور کرین دهه 90 کدامند؟ https://toweramjadian.com/2022/02/22/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://toweramjadian.com/2022/02/22/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/?noamp=mobile#respond Tue, 22 Feb 2022 11:19:05 +0000 https://toweramjadian.com/?p=2148 معرفی تاور کرین دهه 90: 

تاور کرین های دهه 90 همانطور که از نام آنها پیداست در دهه 90 میلادی تولید شده و به بازار عرضع شده اند.تاور کرین های دهه 90 به مراتب قوی تر و ایمن تر از تاور کرین های دهه 70و80 می باشند . این گونه تاور کرین ها از لحاظ فنی هم قدرتمند تر هستند و طول بازوی این سری تاور کرین به استثنای تاور کرین های F15-15 وE10-14C و G25-14C که از خانواده تاور کرین های دهه 80 میباشند بلندتر و مقاوم تر است. 

طول فلش تاور کرین های سری Hپوتین 60 متر میباشد . تاور کرین های سری Kپوتین 70 متر میباشد .طول فلش تاور کرین های E10-14C و F15-15 و G25-14C طبق استاندارهای گروه های خود می باشند. 

می توان در گروه تاور کرین های سری K تناژ های 20 تنی را هم مشاهده کرد که معمولا این نوع تاور کرین ها در صنعت سد سازی و یا در پرژه های بزرگ آسمان خراش استفاده میشود. 

تاور کرین های سری H که عمدتا 12 تن هستند با توجه به طول بازو گزینه مناسبی برای پروژه هایی است که مجتمع میباشند و به جای چندین تاور کرین میتوان از یک جرثقیل استفاده کرد. 

تاور کرین
توضیحات تاور کرین دهه 90

تاور کرین های دهه 90 متشکل شده از گروه 

 تاور کرین سری سری H  

 تاور کرین سری سری K  

تاور کرین  E10-14C  

F15-15  

25-14C  

طول بازوی تاورکرین های این سری 60 متر میباشد.  

مدل تاورکرین های سری H: 

تاور کرین سری Hمدل:H20-14 

تاور کرین سری Hمدل:H25-14C 

تاور کرین سری Hمدل:H30-30 

تاور کرین سری Hمدل:H3-36B 

تاور کرین سری Hمدل:H3-25 

تاور کرین سری Hمدل:H3-28 

تاور کرین سری Hمدل:H3-30 

تاور کرین سری Hمدل:H3-32 

تاور کرین سری Hمدل:H3-33B 

تاور کرین سری Hمدل:H3-36A 

تاور کرین سری Hمدل:H4-25 

تاور کرین سری Hمدل:H4-28 

تاور کرین سری Hمدل:H4-30 

تاور کرین سری Hمدل:H4-32 

تاور کرین سری Hمدل:H4-36A 

تاور کرین سری Hمدل:H4-36B 

تاور کرین سری Hمدل:H5-34B 

تاور کرین سری Hمدل:H30-25C 

تاور کرین سری Hمدل:H30-40 

تاور کرین سری Hمدل:H40-40 

تاور کرین سری Hمدل:H50-38 

 

مشخصات تاور کرین H20-14C:   

قدرت باربرداری تاور کرینH20-14C : تن 8میباشد   

طول بازو تاورکرین H20-14C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H20-14C:  متر47 میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ):1/4تن 

55متر (نوک قلاب ):2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/95تن  

40متری فلش (نوک قلاب )3/4تن  

17متری فلش (نوک قلاب ): 8تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H20-14C:   

11/9 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H20-14C:   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  و 2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H20-14C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H20-14C لطفا کلیک کنید   

————————————————————————– 

مشخصات تاور کرین H25-14C:   

قدرت باربرداری تاور کرینH25-14C : تن 10 میباشد   

طول بازو تاورکرین H25-14C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H25-14C:  متر47 میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ):1/4تن 

55متر (نوک قلاب ):2تن 

50متر (نوک قلاب ):2/6تن 

45متر (نوک قلاب ):2/95تن  

40متری فلش (نوک قلاب )3/4تن  

14متری فلش (نوک قلاب ): 10 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H25-14C:   

11/9 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H25-14C:   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  و 2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H25-14C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H25-14C لطفا کلیک کنید   

———————————— 

مشخصات تاور کرین H30-30:   

قدرت باربرداری تاور کرین H30-30 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-30:  متر59میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/8 تن 

50متر (نوک قلاب ): 4/25تن 

45متر (نوک قلاب ):4/8تن  

40متری فلش (نوک قلاب )5/5تن  

18متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-30:   

18 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H30-30لطفا کلیک کنید   

———————————————– 

مشخصات تاور کرین H3-36B:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-36B : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-36B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-36B:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/55 تن 

45متر (نوک قلاب ):5/05 تن  

40متری فلش (نوک قلاب )6 تن  

21متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-36B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-36B:   

ابعاد طول و عرض    2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-36B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-36B لطفا کلیک کنید   

—————————————————— 

مشخصات تاور کرین H3-25:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-25 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-25: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-25:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/9 تن 

45متر (نوک قلاب ):4/7 تن  

40متری فلش (نوک قلاب ):5/6 تن  

19متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-25:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-25:   

ابعاد طول و عرض    2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-25 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-25 لطفا کلیک کنید. 

———————————————— 

مشخصات تاور کرین H3-28:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-28 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-28: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-28:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/8 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/3 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن  

40متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

19متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-28:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-28:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-28 لطفا کلیک کنید. 

————————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-30:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-30 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

18متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-30:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-30 لطفا کلیک کنید. 

———————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-23:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-23 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-23: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-23:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/9 تن  

40متر (نوک قلاب ) : 6 تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-23:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-23:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-23با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-23 لطفا کلیک کنید. 

————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-33B:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-33B : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-33B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-33B:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/85 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/5 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 5/3 تن  

40متر (نوک قلاب ) :/1 6 تن  

20متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-33B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-33B:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-33B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-33B لطفا کلیک کنید. 

————————————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-36A:   

 

قدرت باربرداری تاور کرین H3-36A : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-36A: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-36A:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/4 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7 تن  

16متری فلش (نوک قلاب ): 16 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-36A:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-36A:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-36A با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-36A لطفا کلیک کنید. 

——————————– 

مشخصات تاور کرین H4-25 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-25 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-25: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-25:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/9 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/7 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/6 تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-25:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-25:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-25 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-25 لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

 مشخصات تاور کرین H4-30 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-30 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/38 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/830 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/390 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/10 تن   

30متر (نوک قلاب ) :7/230تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-30:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-30لطفا کلیک کنید. 

————————————– 

مشخصات تاور کرین H4-32 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-32 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-32: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/7 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/660 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/4 تن   

35متر (نوک قلاب ) :6/350تن   

15متر (نوک قلاب ) :16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-32:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-32:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-32 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-32لطفا کلیک کنید. 

——————————– 

مشخصات تاور کرین H4-36A 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-36A : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-36A: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36A:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/4 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن 

45متر (نوک قلاب ) :6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7 تن  

16متر (نوک قلاب ) :16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-36A:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-36A:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-36A با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-36A لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

مشخصات تاور کرین H4-36B 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-36B : تن 20میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-36B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36B:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5 تن 

45متر (نوک قلاب ) :5/8 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

15متر (نوک قلاب ) :20تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-36B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-36B:   

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5  

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-36B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-36B لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

مشخصات تاور کرین H5-34B 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H5-34B : تن 20میباشد   

طول بازو تاورکرین H5-34B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36B:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5 تن 

45متر (نوک قلاب ) :5/8 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

15متر (نوک قلاب ) :20تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H5-34B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H5-34B:   

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5  

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H5-34B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H5-34B لطفا کلیک کنید. 

———————————- 

مشخصات تاور کرین H30-25C 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H30-25C : تن 12میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-25C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-25C:  متر42میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) :4/2 تن  

40متر (نوک قلاب ) :4/8 تن  

16متر (نوک قلاب ) :12تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-25C:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-25C:   

ابعاد طول و عرض  2*2 

ارتفاع 7/4 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-25C  با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H30-25C لطفا کلیک کنید. 

————————————————– 

مشخصات تاور کرین H30-40C 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H30-40C : تن 12میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-40C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-40C:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/8 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

12متر (نوک قلاب ) :12تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-40C:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-40C:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-40C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  H30-40C لطفا کلیک کنید. 

———————————- 

مشخصات تاور کرین H40/40 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H40/40 : تن 16میباشد   

طول بازو تاورکرین H40/40 :  متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H40/40:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/8 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) :4 /6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7/4 تن  

19متر (نوک قلاب ) : 16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H40/40:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H40/40:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H40/40 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  H40/40 لطفا کلیک کنید. 

————————————————– 

مشخصات تاور کرین H50/38 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H50/38 : تن 20 میباشد   

طول بازو تاورکرین H50/38 :  متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H50/38:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/8 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/4 تن 

45متر (نوک قلاب ) :2 /6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7/2 تن  

16متر (نوک قلاب ) : 16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H50/38:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H50/38:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H50/38 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H50/38 لطفا کلیک کنید. 

 لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

 

 

 

 

 

]]>
https://toweramjadian.com/2022/02/22/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0
تاور کرین سری F https://toweramjadian.com/2022/02/16/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c-f/ https://toweramjadian.com/2022/02/16/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c-f/?noamp=mobile#respond Wed, 16 Feb 2022 09:20:53 +0000 https://toweramjadian.com/?p=2145 معرفی تاور کرین سری F 

در ادامه معرفی تاور کرین هایی که دهه 80 ساخته شده اند به معرفی تاور کرین های سری F میپردازم: 

تاور کرین های سری F: 

تاور کرین سری F مدل :F15-15 

تاور کرین سری F مدل :F2-20 

تاور کرین سری F مدل :F2-23 

تاور کرین سری F مدل :F2-23A 

تاور کرین سری F مدل :F2-23B 

تاور کرین سری F مدل :F3-19 

تاور کرین سری F مدل :F3-21 

تاور کرین سری F مدل :F3-29 

تاور کرین سری F مدل :F3-29A 

تاور کرین سری F مدل :F3-29B 

طول بازوی تاور کرین های سری F ،به 50 متر میرسد. 

تاور کرین
تاور کرین سری f

مشخصات تاور کرینF15-15:  

 

سال ساخت تاور کرین F15-15 دهه 90 میباشد. 

قدرت باربرداری تاور کرینF15-15: تن 6 میباشد  

طول بازو تاورکرین F15-15: متر51 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F15-15:  متر42 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):1/5تن 

40متری فلش (نوک قلاب )2تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/8تن 

14/4متری فلش (نوک قلاب ): 6 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F15-15:  

12/7 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F15-15:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین  F15-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F15-15 لطفا کلیک کنید 

———————————– 

 

مشخصات تاور کرینF2-20:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-20: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-20: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2تن 

15.1متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-20:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F 2-20:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-20 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  F2-20 لطفا کلیک کنید 

———————————– 

مشخصات تاور کرینF2-23:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23 : تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

16.6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-23:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کری F2-23 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرینF2-23:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23 : تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

16.6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-23:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کری F2-23 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرینF2-23A:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23A: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23A: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-23A:  متر59 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

45متری فلش (نوک قلاب )2/65تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/3تن 

17/5متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F2-23A 

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23A 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F2-23A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F2-23A لطفا کلیک کنید 

————————– 

مشخصات تاور کرینF2-23B:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23B: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23B: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-23B:  متر44 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

45متری فلش (نوک قلاب )2/65تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/25تن 

17/6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F2-23B 

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23B 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F2-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F2-23B لطفا کلیک کنید 

——————————————- 

مشخصات تاور کرینF3-19:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-19: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-19: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-19:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):1/9تن 

10/9متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-19 

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-19 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-19 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-19 لطفا کلیک کنید 

—————————- 

مشخصات تاور کرینF3-21:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-21: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-21: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-21:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب )2/1تن 

11/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-19 

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-21 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-21 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-21  لطفا کلیک کنید 

———————————- 

مشخصات تاور کرینF3-25:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-25: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-25:: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-21:  متر43 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب )2/5تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-25: 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-25: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-25با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-25  لطفا کلیک کنید 

———————————- 

مشخصات تاور کرینF3-29A:  

 

قدرت باربرداری تاور کرین F3-29A: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-29A: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-29A:  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/9تن 

45متری فلش (نوک قلاب )3/45تن 

40متری فلش (نوک قلاب )4/15تن 

35متری فلش (نوک قلاب )4/9تن 

15/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-29A 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-29A  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-29A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-29A لطفا کلیک کنید 

————————————– 

مشخصات تاور کرینF3-29B:  

 

قدرت باربرداری تاور کرین F3-29B: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-29B: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-29B:  متر41 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/9تن 

45متری فلش (نوک قلاب )3/45تن 

40متری فلش (نوک قلاب )4/15تن 

16/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-29B 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-29B  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-29B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-29B لطفا کلیک کنید 

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

]]>
https://toweramjadian.com/2022/02/16/%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c-f/feed/ 0
معرفی تاور کرین دهه 80 https://toweramjadian.com/2022/01/26/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80/ https://toweramjadian.com/2022/01/26/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80/?noamp=mobile#respond Wed, 26 Jan 2022 09:30:38 +0000 https://toweramjadian.com/?p=2139 معرفی تاور کرین دهه 80:

از تاور کرین های  دهه 70 به بعد برای نامگذاری تاور کرین ها از حرف انگلیسی استفاده کردند و اول مدل ها با حرف لاتین مشخص شد مثل تاور کرین H30.30 وF2.23 و…… 

تاور کرین های دهه 80 از سه نوع تاور کرین با طول بازو های متفاوت تشکیل شده است  :

تاور کرین سری   E 

تاور کرین سری G 

تاورکرین سری F 

معرفی تاور کرین های سری E 

طول بازوی تاورکرین های این سری 45 متر میباشد. 

مدل تاورکرین های سری E: 

تاور کرین سری E مدل EO-23B 

تاور کرین سری E مدل E1-13B 

تاور کرین سری E مدل E10-14C 

تاور کرین سری E مدل E2-18B 

تاور کرین سری E مدل E2-20 

تاور کرین سری E مدل E2-23 

تاور کرین سری E مدل E2.23A 

تاور کرین سری E مدل E2.23B 

تاور کرین سری E مدل E12-12 

مشخصات تاور کرین EO-23B:  

قدرت باربرداری تاور کرینEO-23B : تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین EO-23B: متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین EO-23B:  متر44 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3/1تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین EO-23B:  

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین EO-23B:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین EO-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین EO-23B لطفا کلیک کنید  

 

——————————————————- 

مشخصات تاور کرین E1-13B:  

قدرت باربرداری تاور کرینE1-13B : تن 4میباشد  

طول بازو تاورکرین E1-13B: متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E1-13B:  متر30 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/3تن 

40متری فلش (نوک قلاب )1/6تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین EO-23B:  

16/6 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E1-13B:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 و 1/20*1/20 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E1-13B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E1-13B لطفا کلیک کنید 

————————————— 

مشخصات تاور کرین E10-14C:  

قدرت باربرداری تاور کرینE10-14C : تن 4میباشد  

طول بازو تاورکرین E10-14C  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E10-14C  :  متر40میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/4تن 

40متری فلش (نوک قلاب )1/7تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن 

19/5متری فلش (نوک قلاب ): 4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E10-14C   

12/7 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E10-14C   

ابعاد طول و عرض 1/20*1/20 و 10/5*10/5 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E10-14C با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E10-14C لطفا کلیک کنید 

—————————————————————– 

مشخصات تاور کرین E2-18b:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-18b : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-18b  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-18b :  متر39میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/8تن 

35متری فلش (نوک قلاب )2/7تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/4تن 

13/4متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-18b   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 2/3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-18b با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-18b لطفا کلیک کنید 

————————————- 

مشخصات تاور کرین E2-20:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-20 : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-20  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-20 :  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2تن 

13/7متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

17/50 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-20   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-20 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-20 لطفا کلیک کنید 

—————————————– 

مشخصات تاور کرین E2-23:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23 : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23 :  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

15/2متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

17/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E E2-23   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23 لطفا کلیک کنید 

———————————— 

مشخصات تاور کرین E2-23A:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23A : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23A  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23A :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):3/1تن 

35متری فلش (نوک قلاب )3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/3تن 

15/9متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-23A  

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-23A   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23A لطفا کلیک کنید 

—————————- 

مشخصات تاور کرین E2-23B:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23B : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23B  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23B :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/7تن 

35متری فلش (نوک قلاب )3/2تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/9تن 

15/9متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-23B  

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-23B   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23B لطفا کلیک کنید 


تاورکرین
توضیحات تاور کرین دهه80

معرفی تاور کرین های سری G: 

تاور کرین سری G مدل G3-22 

تاور کرین سری G مدلG3-25 

تاور کرین سری G مدلG3-28 

تاور کرین سری G مدلG20-13C 

تاور کرین سری G مدلG20-15C 

تاور کرین سری G مدلG25-13C 

تاور کرین سری G مدلG25-12C 

تاور کرین سری G مدلG3-28 

تاور کرین سری G مدلG3-23 

سری G طول بازو 55 متر میباشد. 

 

مشخصات تاور کرین G3-23:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-23: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-23   : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-23 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/2تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-23  

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-23   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-23 لطفا کلیک کنید 

————————- 

مشخصات تاور کرین G3-25:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-25: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-25   : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-25 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/53تن 

14/6متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-25  

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-25   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-25 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-25 لطفا کلیک کنید 

——————————– 

مشخصات تاور کرین G3-28:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-28: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-28  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-28 :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/75تن 

50متر (نوک قلاب ):3/25تن 

45متر (نوک قلاب ):3/9تن 

40متر (نوک قلاب ):4/65تن 

16/6متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-25  

18متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-28   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-28 لطفا کلیک کنید 

————————————— 

مشخصات تاور کرین G3-22:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-22: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-22  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-22 :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/2تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-22  

22.5متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-22   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-22 8 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-22 لطفا کلیک کنید 

—————————————– 

مشخصات تاور کرین G20-13:  

قدرت باربرداری تاور کرینG20-13: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین G20-13  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G20-13 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/3تن 

50متر (نوک قلاب ):31/9تن 

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/8تن 

35متر (نوک قلاب ):3/35تن 

15/3متری فلش (نوک قلاب )8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-13  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G20-13   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G20-13 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G20-13 لطفا کلیک کنید 

————————– 

مشخصات تاور کرین G20-15:  

قدرت باربرداری تاور کرینG20-15: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین G20-15  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G20-15:  متر47میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/5تن 

50متر (نوک قلاب ):2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/6تن 

40متر (نوک قلاب ):3/4تن 

17/6متری فلش (نوک قلاب )8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G20-15   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G20-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G20-15 لطفا کلیک کنید 

—————————————————— 

مشخصات تاور کرین G25-13:  

قدرت باربرداری تاور کرینG25-13: تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین G25-13  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G25-13:  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/3تن 

50متر (نوک قلاب ):1/9تن 

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/8تن 

35متر (نوک قلاب ):3/35تن 

12/6متری فلش (نوک قلاب ):10تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G25-13   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G25-13 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G25-13 لطفا کلیک کنید 

—————————– 

مشخصات تاور کرین G25-15:  

قدرت باربرداری تاور کرینG25-15: تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین G25-15 : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G25-15:  متر47میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/5تن 

50متر (نوک قلاب ):2/2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/6تن 

40متر (نوک قلاب ):3/4تن 

14/4متری فلش (نوک قلاب ):10تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G25-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G25-15   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G25-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G25-15 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرین G3-28:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-28: تن 12میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-28 : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-28:  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/75تن 

50متر (نوک قلاب ):3/26تن 

45متر (نوک قلاب ):3/9تن 

40متر (نوک قلاب ):4/65تن 

16/6متری فلش (نوک قلاب ):12تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G25-15  

18متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-28   

ابعاد طول و عرض2* 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-28 لطفا کلیک کنید 

 

 لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

]]>
https://toweramjadian.com/2022/01/26/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80/feed/ 0
معرفی تاور کرین های دهه70: https://toweramjadian.com/2022/01/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%8770/ https://toweramjadian.com/2022/01/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%8770/?noamp=mobile#respond Tue, 18 Jan 2022 11:05:23 +0000 https://toweramjadian.com/?p=2137 مشخصات تاور کرین های دهه 70 

تاور کرین ها عموما وارداتی می باشند . به علت نداشتن دانش تولید و متریال مورد نیاز تولید تاور کرین در کشور که متناسب با استانداردهای روز جهان باشند وجود ندارد.  

به همین خاطر معمولا تاور کرین را از کشور های تولید کننده مانند فرانسه،چین و آلمان خریداری و وارد میکنند. 

برند دستگاه های که در کشور مطرح هستند و مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است به شرح زیر میباشد : 

تاور کرین  ساخت کشور فرانسه :نام تجاری پوتن 

تاور کرین ساخت کشور آلمان : نام تجاری لیبهر  

تاور کرین ساخت کشور چین : نام تجاری زوملاین میباشد  

نکته حايز اهمیت این است که تاور کرین هایی که عمدتا در ایران استفاده میشوند تاور کرین های دهه 90،80،70و 200 به بالا میباشند که قصد داریم در چند مقاله به معرفی مدل های تاور کرین به صورت تخصصی بپردازیم . 

به علت تحریم ها و گرانی بی سابقه قیمت تاور کرین اکثر سازنده ها خواهان تاور کرین دهه70 و80 میباشند . 

این نوع جرثقیل های برجی به علت ارزان بودن نصب به بقیه مدل ها ی مورد استقبال سازندگان ساختمان قرارگرفته است . 

تاور کرین های پوتن فرانسه در ایران محبوبیت بیشتری نصبت به بقیه برندهای جرثقیل برجی دارند . 

تاور کرین دهه 70
توضیحات تاور کرین دده 70

معرفی تاور کرین های دهه 70: 

همانطور که از اسم این نوع تاور کرین ها پیداست سال ساخت این نوع دستگاه به دهه 70 میلادی میرسد که در کشور های پیشرفته دیگر از این  نوع تاور کرین استفاده نمیشود و هیچ نوع مجوز و یا سرتیفیکیتی (استاندارد)به مصرف کنندگان این نوع دستگاه داده نمیشود . 

ولی متاسفانه در کشور ما میبینیم که در پروژه های بزرگ از تاورکرین های دهه70 استفاده میشود . 

به علت فرسوده بودن و کارکرد بیش از حد این نوع تا ور کرین ها مجاز به داشتن گواهی استاندارد (سرتیفیکت ) نمی باشند و باربرداری با این دستگاه بسیار خطرناک بوده و احتمال سقوط و وارد شدن خسارات جبران ناپذیر بسیار زیاد میباشد. 

انوع مدل های تاور کرین دهه70: 

تاور کرین مدل 427 

تاور کرین مدل428 

تاور کرین مدل429 

تاور کرین مدل430 

تاور کرین مدل643 

تاور کرین مدل645 

تاور کرین مدل646 

تاور کرین مدل314 

تاور کرین مدل215 

تاور کرین مدل743 

تاور کرین مدل744 

تاور کرین مدل745 

تاور کرین مدل746 

تاور کرین مدل775 

اولین مدل تاورکرین دهه 70 تاورکرین 427 میباشد که سبکترین تاورکرین است .

مشخصات تاور کرین 427: 

قدرت باربرداری تاور کرین427 :3تن میباشد 

طول بازو تاورکرین427: 36 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 427: 30 متر میباشد. 

مصرف برق تاور کرین 427: PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

36 متر (نوک قلاب ):750 کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ):1/250کیلوگرم 

24 متری فلش (نوک قلاب ): 1/600کیلو گرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 427: 

16/75 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 427: 

ابعاد طول و عرض 1/20*1/20 

ارتفاع 3 متر میباشد  

این نوع تاور کرین معمولا برای پرروژه های سبک استفاده میشود . 

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 427 با ما تماس حاصل فرمایید. 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 427 لطفا کلیک کنید 

 

—————————————————— 

مشخصات تاور کرین 428 

قدرت باربرداری تاور کرین428 :4تن میباشد 

طول بازو تاورکرین428: 36 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 428: 35 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین 428: PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

36 متر (نوک قلاب ):1000 کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ):1/500کیلوگرم 

24 متری فلش: 2/000کیلو گرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 428: 

16/75 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 428: 

ابعاد طول و عرض 1/20*1/20 

ارتفاع 3 متر میباشد  

این نوع تاور کرین معمولا برای پرروژه های سبک استفاده میشود . 

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 428 با ما تماس حاصل فرمایید. 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 428 لطفا کلیک کنید 

————————————————————— 

مشخصات تاور کرین 429 

قدرت باربرداری تاور کرین429 :4تن میباشد 

طول بازو تاورکرین429: 40 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 429: 36 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین 429: PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

40 متر (نوک قلاب ):1000 کیلو گرم 

36 متر (نوک قلاب ):1/250 کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :1/700کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 429: 

12/3 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 429: 

ابعاد طول و عرض 1/20*1/20 

ارتفاع 3 متر میباشد  

این نوع تاور کرین معمولا برای پرروژه های سبک استفاده میشود . 

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 429 با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 429 لطفا کلیک کنید 

———————————– 

مشخصات تاور کرین 643 

قدرت باربرداری تاور کرین643 :6تن میباشد 

طول بازو تاورکرین643: 42 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 643: 44 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین 643: PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

42 متر (نوک قلاب ):1/200 کیلو گرم 

39متر (نوک قلاب ):1/450 کیلو گرم 

36 متر (نوک قلاب ):1/700 کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :2/300کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 643: 

18/75 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 643: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد  

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 643 با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 643 لطفا کلیک کنید 

—————————– 

مشخصات تاور کرین 645

قدرت باربرداری تاور کرین645 :6تن میباشد 

طول بازو تاورکرین645: 42 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 645: 40 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین 645: PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

42 متر (نوک قلاب ):1/450 کیلو گرم 

39متر (نوک قلاب ):1/650 کیلو گرم 

36 متر (نوک قلاب ): 2000کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :2/800کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 645: 

15/75 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 645: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد  

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 645 با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 645 لطفا کلیک کنید 

 

—————————————— 

مشخصات تاور کرین 646 :

قدرت باربرداری تاور کرین646 :8 تن میباشد 

طول بازو تاورکرین646: 42 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 646: 44 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین 646: PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Am 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

42 متر (نوک قلاب ):1/700 کیلو گرم 

39متر (نوک قلاب ):2/100 کیلو گرم 

36 متر (نوک قلاب ): 2/600کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :3/400کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 646: 

18/15 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 643: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 

ارتفاع 2/3متر میباشد  

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 646با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 646لطفا کلیک کنید 

—————————————————————- 

مشخصات تاور کرین 743 

قدرت باربرداری تاور کرین743 :10تن میباشد 

طول بازو تاورکرین743: 45 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 743: 46 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین743 : PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Am 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

42 متر (نوک قلاب ):1/800 کیلو گرم 

39متر (نوک قلاب ):2/850 کیلو گرم 

36 متر (نوک قلاب ): 3/300کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :4/200کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 743: 

20/02 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 743: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 

ارتفاع 2/3متر میباشد  

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 743 با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 743 لطفا کلیک کنید 

————————————————— 

مشخصات تاور کرین 744 :

قدرت باربرداری تاور کرین 744 :10تن میباشد 

طول بازو تاورکرین744: 45 متر مباشد 

خود ایستایی تاور کرین 744: 43 متر میباشد 

مصرف برق تاور کرین744: PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp 

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو): 

45 متر (نوک قلاب ):2/550 کیلو گرم 

42 متر (نوک قلاب ):/000 کیلو گرم 

36متر (نوک قلاب ):4000کیلو گرم 

30متری فلش (نوک قلاب ) :5000کیلوگرم 

ابعاد کنفلش تاور کرین 744: 

20/02 متر میباشد 

ابعاد سکشن های تاور کرین 744: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 

ارتفاع 2/3متر میباشد  

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین 744 با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین 744 لطفا کلیک کنید 

 لطفا ما را اینستاگرام دنبال کنید 

]]>
https://toweramjadian.com/2022/01/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%8770/feed/ 0
خرید تاور کرین https://toweramjadian.com/2021/03/01/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://toweramjadian.com/2021/03/01/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/?noamp=mobile#comments Mon, 01 Mar 2021 11:32:54 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1933 خرید تاور کرین :

همانطور که میدانید امروزه تاورکرین یکی از ملزومات ساخت و ساز برج ها و ساختمان های بزرگ شده است به گونه ای که یکی از مهمترین ابزار های کارگاهی شناخته شده است .بعد از برسی پروژه و تصمیم گیری برای خرید تاورکرین نوبت به تصمیم گیری و بررسی در مورد نوع جرثقیل برجی میباشد که با در نظر گرفت نوع احتیاج و قدرت باربرداری انتخاب مدل تاور کرین صورت میگیرد.جانمایی تاور کرین قدم بعدی است که مهندسان پروژه باید به آن بپردازند که این مرحله بسیار حساس بوده و حتما باید از یک متخصص مشاوره گرفت .

گروه مهندسی امجدیان در تجربه چندین ساله در زمینه مشاوره و کارشناسی دستگاه بصورت کاملا حرفه ای میباشد. در صورت نیاز به کارشناسی دستگاه با ما تماس حاصل فرمایید.

تحقیق در مورد فروشنده تاورکرین خود معقوله ی جدایی است که حتما باید برای آن وقت صرف کرده . تاورکرین حتما باید از مراکز معتبر و یا نمایندگی ها خریداری شود،اما به علت تحریم ها جرثقیل های برجی در ایران نمایندگی ندارند بنابراین حتما باید از فروشنده های معتبر دستگاه را خریداری کنید .

شما میتوانید با گروه مهندسی امجدیان که تجربه چندین ساله در زمینه خدمات تاورکرین و آسانسور کارگاهی را دارند تماس حاصل فرمایید.

خرید تاورکرین :

خرید دستگاه با کیفیت یکی از کار های بسیار مهم است که در پروژه ها صورت میگیرد و کسی که کارشناس دستگاه تاور کرین است مسئولیت بسیار سختی را بر عهده دارد زیرا کوچکترین بی احتیاطی چه در امر خرید و چه در ار نصب تاورکرین میتواند ضرر های مالی و جانی بسیار زیادی را به همراه داشته باشد .تاور کرین در صورت سالم نبودن و غیر استاندارد بودن میتواند در صد ها متر ارتفاع سقوط کند و خسارات جبران نا پذیری را به بار آورد .

شرکت مهندسی امجدیان با چندین دهه سابقه درخشان مستمر در زمینه ی خدمات تاور کرین و به کار گیری صد ها نفر متخصص در این زمینه به عنوان شرکت خصوصی معتبر در این زمینه شناخته شده است . یکی از محصولات این شرکت تاور کرین پتن فرانسه میباشد.که جز بهترین و قدیمیترین تاورکرین های موجود در سطح جهان میباشد.و از لحظ کیفی از سطح بالایی برخوردار است.

خرید تاور کرین کارکرده:

به علت تحریم و تورم قیمت های تاورکرین ها بسیار بالا می باشند . سازندگان و پیمانکاران اغلب قادر به هزینه کردن جهت خرید تاور کرین نو و صفر نمی باشند و معمولا ترجیح میدهند که از تاور کرین های کار کرده و دست دوم استفاده کنند و معمولا خواهان تاور کرین های هستند که سال ساخت قدیمی دارند زیرا این نوع دستگاه ها از نظر قیمت مغرون به صرفه تر هستند .تاور کرین ها ی دست دوم به علت کارکرد در پروژه ها ی قبلی و یا رعایت نکردن اپراتور در نوع کارکرد دستگاه برخی از قطعات دچار خرابی و یا از کار افتادگی می شوند که در زمان خرید تاوکرین حتما باید به برخی از نکات توجه کنید و یا اگر خودتان تجربه کافی ندارید از یک کارشناس در این زمینه کمک بگیرید.

تاور کرین
توضیحات تاور کرین
درصورت نیاز به بازدید از پروژه و یا مشاوره جهت خرید دستگاه می توانید با کارشناسان گروه مهندسی امجدیان تماس حاصل فرمایید.

قطعاتی که در هنگام خرید تاور کرین باید  به آنها توجه کرد :

تمامی قطعاتی که دارای الکترومتور هستند شامل :

الکترو موتور شاریوت

الکتروموتور قلاب

الکترومتور گردان

و تمام قطعات متحرک که دارای ترمز می باشند را مورد بررسی قراردهید .

تمامی اتصالات بدنه

سکشن ها ی تاور کرین :دقت کنید شکستگی در پین و پیچ ها و تغیییر شکل وجود نداشته باشد.

پایه (استراکچر)

جک ، پمپ ،کاج (قطعات ارتفاعی)تاورکرین میباشند .

کله قندی،فلش،کنفلش،سیم بکسل ،میل مهاری ها،کابل و تمام اتصالات

قطعات تعمییر شده :

گاهی در اثر کارکرد زیاد تاورکرین یا در هنگام مونتاژ و دمونتاژ دستگاه بعضی از قطعات جرثقیل دچار آسیب دیدگی میشوند . قطعات برقی تاورکرین که در اثر کارکرد بالا به خصوص در تاور کرین ها ی قدیمی حتما باید قبل از استفاده مجددا برای پروژه جدید مورد برسی قرار گیرد و از بدون نقص بئدن قطعات اطمینان حاصل کنید.سکشن ها ی تاورکرین از دیگر قطعاتی هستند که در پروژه ها زمان مونتاژ و یا دمونتاژ به آنها آسیب وارد میشوند و معمولا در قسمت های که به وجود می آید جوشکاری صورت میگیرد خریداران در زمان خرید حتما باید به این قسمت ها ی آسیب دید و نوع ترمیم این قسمت ها توجه کنند.

گروه مهندسی امجدیان معتبرترین مرکز اجاره تاورکرین ،خرید و فروش تاور کرین و ارائه دهنده کلیه خدمات از قبیل تعمیرات تاور کرین ،سرویس و نگهداری تاور کرین ،مشاوره خرید ،جانمایی تاورکرین ، نصب تاور کرین ،دمونتاژ تاور کرین میباشد .میتوانید جهت  هرگونه مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

]]>
https://toweramjadian.com/2021/03/01/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 3 https://toweramjadian.com/wp-content/uploads/2021/03/نصب-تاورکرین.mp4 خرید تاور کرین - تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست nonadult
ظرفیت تاور کرین https://toweramjadian.com/2020/12/28/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://toweramjadian.com/2020/12/28/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/?noamp=mobile#respond Mon, 28 Dec 2020 06:51:23 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1924 ظرفیت تاور کرین:

تمام تاور کرین هایی که به بازار عرضه میشود دارای یک ظرفیت بار برداری خاصی میباشند و بیشتر از حد مجاز اجازه امکان باربرداری ندارند . که در این مقاله به جزئیات و معرفی تاور کرین میپردازیم :

TOPKITمدل تاپ کیت تاور کرین

تعداد زیادی از تاور کرین های که در کشور ایران مورد استفاده قرار میگیرند از نوع تاور کرین  پتن فرانسه میباشد. در نسل اولی که جرثقیل برجی  تولید شد موتور تاور کرین در پایین قرارداشت به صورتی که وینچ و تابلوروی پایه قرارداشت .نام گزاری تاور کرین هایی که در دهه 70 تولید شده اند با اعداد سه رقمی نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال تاورکرین 428 و 6.46 و744 میباشند که این دستگاه ها به ترتیب 3تن ،6 تن و 10تن میباشند.

نصب تاور کرین
نصب تاور کرین

در نسل های بعدی که جرثقیل برجی ساخته شد تابلو برق و وینچ ها روی کانتر فلش در بالا قرار گرفت که به نام تاور کرین تاپکیت معروف هستند .و نام گذاری آنها به صورت زیر قرار گرفت. اسم این تاور کرین ها با کلمه انگلیسی شروع میشوند و در ادامه با تاورکرین H30.30 توجه به تناژ دستگاه اعداد به ادامه کلمه انگلیسی اضافه میشود. به عنوان مثال

هرکدام از این تاور کرین ها را می توان با حروف انگلیسی تشخیص داد که طول فلش استاندارد آنها چقدر و در چه سالی ساخته شده اند. در جدول زیر بصورت  کامل مدل  تاور کرین ها  توضیح داده شده است

طول فلش استاندارد تاو ر کرین ها (متر ) حروف اول تاورکرین ها
25متر طول فلش تاور کرین سری A
30متر طول فلش تاور کرین سریB
35متر طول فلش تاور کرین سریC
40متر طول فلش تاور کرین سریD
45متر طول فلش تاور کرین سریE
50متر طول فلش تاور کرین سریF
55متر طول فلش تاور کرین سریG
60متر طول فلش تاور کرین سریH
65متر طول فلش تاور کرین سریJ
70متر طول فلش تاور کرین سریK
75متر طول فلش تاور کرین سریL

  به عنوان مثال تاور کرین H30.30 از سری دستگاه های 60 متر فلش می باشد .

اعداد اول تاور کرین معرف تناژ باربرداری تاور کرین میباشد . با در نظر گرفتن عدد اول تاور کرین و ضرب کردن آن در 4      ازسری تاور کرین ها 12 تن میباشد.تاور کرینH30.30 میتوان تناژ تاورکرین را محاسبه  کرد .

با این روش میتوان میزان ظرفیت تاور کرین را محاسبه کرد.

جرثقیل های برجی  هایی که در نسل اول یعنی دهه 70ساخته شده اند ظرفیت باربرداری کمتری را دارند و نسل های جدید تر این جرثقیل های برجی هم از نظر باربرداری و هم از نظر ابعاد سکشن ها تقویت شده و قدرت بیشتری دارند.

در تاورکرین های دهه 70 طول فلش نهایتا به 45 متر می رسید ولی در  تاور کرین های نسل جدید طول فلش به 75 هم میرسد وقدرت باربرداریبسیار بالایی دارند که تاور کرین ها یی با طول فلش زیاد و باربرداری بالا معمولا در سد سازی ها ،پل سازیها و راه سازی ها استفاده میکنند. در کاتالوگ تاور کرین تمام جزئیات داد شده است که ظرفیت باربرداری تاورکرین ،طول فلش ،ارتفاع استاندارد ،سال ساخت ،ابعاد سکشن ها ابعاد پایه تثبیت و هر اطلاعاتی که برای بررسی یک تاورکرین مورد نیاز است در کاتالوگ موجود است.

جهت دانلود کاتالوگ های لطفا اینجا کلیک کنید.

شما میتوانید برای مشاوره ،خرید تاورکرین ،اجاره تاورکرین با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

گروه مهندسی امجدیان با بیش از چند دهه سابقه  در امر خرید و فروش تاور کرین ،اجاره تاور کرین ، خدمات تاور کرین  آماده ارائه خدمات با کادری مجرب در این زمینه می باشد.

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

]]>
https://toweramjadian.com/2020/12/28/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 0
نکات حیاتی در مورد تاورکرین- خرید تاور کرین https://toweramjadian.com/2020/10/01/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9/ https://toweramjadian.com/2020/10/01/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9/?noamp=mobile#comments Thu, 01 Oct 2020 08:12:37 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1864 نکاتی که باید در زمان خرید تاورکرین به آنها توجه شود :

تاور کرین از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در مقالات قبلی به معرفی اجزای تاور کرین اشاره شده شده است ، ولی در زمان خرید تاورکرین  نکاتی هست که باید به آنها توجه کنیم و از نظر سلامت و ایمنی دستگاه مطمئن شوید زیرا کوچکترین ایراد در جرثقیل برجی بخصوص در سکشن های تاور کرین خطرات بسیار زیادی را به وجود خواهد آورد .

قطعات  کلیدی تاور کرین که در صورت خرابی هزینه های زیادی را به دنبال دارد عبارت اند از :

قطعاتی که دارای الکترو موتور میباشند : الکترو موتور قلاب ،الکترو موتور شاریوت ،الکترو موتورگردان و تمام الکترو موتور هایی که دارای ترمز هستند را حتما قبل از خرید چک کنید .

اتصالات بدنه ،پیچ ها ،سکشن ها ،پایه تثبیت ،کاج ،جک  و پمپ ،کله قندی ،فلش تاور کرین ،اتصالات بدنه ،کالسکه (درصورت داشتن )سیم بکسل ،میل مهاری ها ،کابین اپراتور و حتی وزنه ها را مورد بررسی قرار دهید.

اگر قصد خرید تاورکرن دست دوم را دارید حتما به قطعاتی که قبلا تعمیر شده دقت کنید:

معمولا در تاور کرین دست دوم و کارکرده بر اثر کارکرد زیاد و ضربه هایی که حین کار به دستگاه وارد میشود شکستگی هایی بر روی بعضی قطعات به وجود می آید که قطعات شکسته را جوش کرده . جوشکاری هایی که به صورت دستی در محل های مختلف جرثقیل برجی انجام شده است را باید به وسیله یک کارشناس حرفه ای مورد بررسی قراردهید.

گروه مهندسی امجدیان در تجربه چندین ساله در زمینه مشاوره و کارشناسی دستگاه بصورت کاملا حرفه ای میباشد. در صورت نیاز به کارشناسی دستگاه با ما تماس حاصل فرمایید.
لازم بذکر است که تعمییرات و سرویس و نگهداری تاور کرین به صورت منظم (روزانه ، هفتگی و ماهانه )امر ضروری میباشد.

زیرا حتی اگربهترین جرثقیل برجی را هم خریداری کرده باشید به مرور زمان در حین کار مستهلک شده و کارایی خود را از دست میدهد وحتی ممکن است یک ایراد کوچک  اگر شناسایی و بر طرف نشود به بقیه قطعات آسیب رسانده وباعث هزینه های بالایی میشود.

 

در هنگام خرید تاور کرین حتما کاتالوگ تاور کرین را مطالعه فرمایید .

با مطالعه کاتالوگ تاورکرین می توانید اطلاعات کامل دستگاه را مشاهده کنید

این اطلاعات شامل:

معرفی دستگاه

تعداد سکشن های ارتفاعی تاور کرین

خود ایستایی تاورکرین

بار برداری تاورکرین

باربرداری در نوک قلاب

ار تفاع استاندارد تاور کرین

طول فلش

وزنه ها

نوع پایه تثبیت و…… میباشد.

سیستم ارتفاع دهنده تاورکرین نیز معمولا با توجه به نیاز خریدار نصب می گردد ولی اگر چنانچه ارتفاع تاورکرین بیشتر از ارتفاع استاندارد باشد باید ا ز کمربند های برای نگهداری دستگاه در ارتفاع بالا استفاده کرد .

در مواردی که فضای کمی برای نصب تاورکرین وجود دارد میتوان ار پایه تثبیت به جای کالسکه استفاده کرد که معمولا امروزه در پروژه ها از پایه تثبیت استفاده می کنند و اگر فضای 4.5*5.4 یا 6*6 را در پروژه دارید می توانید از کالسکه تاورکرین به جای پایه تثبت اسفاده کنید.

برای انتخاب مدل تاورکرین و بررسی تاورکرین مناسب برای پروژه به چه نکاتی باید توجه کنیم:

برای اتتخاب تاورکرین به فاکتور هایی نظیر شعاع باربرداری ، بیشترین  و کمترین فاصله با مرکز باربرداری  و خود استایی آن وابسته است.

توجه به مشخصات و دستورالعمل هایی ک در کاتالوگ  دستگاه ذکر شده است

توجه به میزان تحمل حجم بار و نقاط  بحرانی  تاورکرین

توجه به شرایط  و مقاومت خاکی و زمینی  که تاورکرین در آن  نصب میشود .

توجه به انتخاب اپراتور ماهر و متخصص در زمینه راننده  تاورکرین

توجه به محدوده ی کاری و عملیاتی تاورکرین

در نظر گرفتن ارتفاع ساختمان و سرعت مناسب جهت بالا بردن اجسام

در صورت استفاده از چندین جرثقیل در پروژه باید به محدوده مجاز هر یک برای جلوگیری از بر خورد تاور کرین ها بایکدیگر.

درصورت نیاز به بازدید از پروژه و یا مشاوره جهت خرید دستگاه می توانید با کارشناسان گروه مهندسی امجدیان تماس حاصل فرمایید.

برای خرید تاورکرین به خصوص خرید تاور کرین دست دوم  و یا نصب تاورکرین حتما به مراکز معتبر و یا نمایندگی مجاز فروش تاورکرین مراجعه فرمایید.

از آن جایی که تاور کرین پتن فرانسه  در ایران نمایندگی رسمی ندارد میتوانید از شرکت های معتبری که در این زمینه فعالیت دارند جرثقیل برجی را خریداری نمایید.

گروه مهندسی امجدیان معتبرترین مرکز اجاره تاورکرین ،خرید و فروش تاور کرین و ارائه دهنده کلیه خدمات از قبیل تعمیرات تاور کرین ،سرویس و نگهداری تاور کرین ،مشاوره خرید ،جانمایی تاورکرین ، نصب تاور کرین ،دمونتاژ تاور کرین میباشد .میتوانید جهت  هرگونه مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

لطفا مارا در اینستاگرام دنبال کنید 

تاور کرین
نکات حیا تی تاور کرین
]]>
https://toweramjadian.com/2020/10/01/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9/feed/ 9
بازرسی فنی تاور کرین https://toweramjadian.com/2020/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://toweramjadian.com/2020/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/?noamp=mobile#respond Mon, 03 Aug 2020 19:22:59 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1858 بازرسی فنی تاور کرین:

از زمانی که انسات تصمیم به ساختن ساختمان های بزرگ کرد کم کم نیاز به وسیله ای که بتواند اجسام ومصالح سنگسن را جا به جا کند حس می شد . انسان توانست برای رفع این نیاز وسیله ای را به نام تاور کرین ویا جرثقیل برجی اختراع کند که علاوه بر استفاده در پروژه های ساختمانی میتوانند درپروژه های سد سازی ،سیلو ها وبندرگاه ها از این دستگاه استفاده کنند. این دستگاه قابلیت نصب شدن در ارتفاع عای مختلف را با توجه به نیاز کارفرما دارد . انواع گوناگونی از تاورکرین وجود دارد که در تناژ ، ابعاد قطعات ارتفاعی ،طول فلش ،سال ساخت و بدنه باهم متفاوت هستند که کار فرما باید با توجه به نیاز های خود تاورکرین مورد نظر خود را تهیه کند .

برای خرید جرثقیل برجی باید حتما به نکاتی مثل جانمایی تاور کرین ،تناژ و باربرداری تاورکرین خود ایستایی و باربرداری نوک قلاب دستگاه توجه کند.

جهت مشاوره از مهندسین در زمینه خرید تاور کرین میتوان با گروه مهندسی امجدیان تماس حاصل فرمایید.

از آنجایی که خیلی از جرثقیل ها برجی نیروی بسیار زیادی را در خصوص جا به جایی اجسام از خودشان نشان میدهند حتما باید از نظر فنی ،نصب و سلامت دستگاه مورد بازرسی قرار گیرد و کارشناسی روزانه توسط اپراتور و یامتخصص در این زمینه قرار گیرد.

بازرسی جرثقیل برجی  Tower crane

بازرسی تاور کرین پیش از شروع کار توسط اپراتور تاور کرین

اپراتور باید هر روز صبح قبل از شروع به کار تاور کرین را بازرسی کند و موارد زیرا مورد بررسی قراردهد:

1-تمام موارد نام برده در دفترچه راهنما تاور کرین مورد برسی قرارگیرد.

2- کنترول های عملیاتی و اضطراری جرتقیل برجی را بارزسی کند

3-ترمزها را چک کند

4-فقل ها ، کلید ها و نشانگر های ایمنی چرثقیل چک شود.

5-بازرسی تاورکرین از نظر ساختار دستکاه بررسی شود.

6-بررسی سیم بکسل ها جهت قرارگیری صیح در درام و قرقرهای تاور کرین

بازرسی تاورکرین بصورت مداوم وماهانه:

این نوع بازرسی تاور کرین به وسیله ی افراد متخصص به صورت چشمی انجام میشود که بصورت زیر میباشد:

1-هماهنگ بودن عملکر و کنترول سرعت اجزای جرثقیل  برجی

2-بازرسی جرثقیل برجی  جهت کنترول های عملیاتی و اضطراری ، تجهیزات  ف نشانگر ها ،و قفل ایمینی به موقع  جرثقیل برجی

3-بررسی و راغن کاری کردن قسمت متحرک تاورکرین

برای سرویس و نگهداری تاور کرین  احتیاج به وجود یک متخصص فنی در این زمینه می باشد .

گروه مهندسی امجدیان شرایط اخذ قرارداد و اعزام کارشناس را برای سرویس و نگهداری تاور کرین برای پرژه ها فراهم ساخته است.

جهت اطلاعات بیشتر از شرایط قرارداد سرویس و نگهداری تاورکرین با ما تماس حاصل فرمایید.

تاور کرین
تاور کرین

بازرسی جرثقیل برجی به صورت 10 ساله:

این نوع بازرسی چرثقیل برجی بصورت کلی می باشد که به شرح زیر می باشد:

در این نوع بازرسی تاور کرین به جهت وضعیت عملکرد  بخش های ساختاری الکتریکال ،مکانیکال و هیدولیک جرثقیل  می باشد که شامل :

 • استفاده از آزمون ها NDI
 • بازرسی تاور کرین جهت سلامت بدنه و قطعات
 • بازرسی جرثقیل برجی جهت سیستم های کنترول و ایمینی دستگاه
 • – مناسب بودن دستورالعمل های ایمنی
 • چه مواردی در بازرسی تاورکرین (جرثقیل برجی ) مورد برسی قرار خواهد گرفت:
 • موتور های الکتزریکی
 • سیستم های الکتریکی
 • سیم بکسل
 • پین اجزای متحرک
 • چهار چوب کامل دستگاه تاورکرین
 •  بوم
 • گیربکس
 •  سیلندر هیدولیکی بالابر بوم
 • قرقره های سیم بکسل
 • سیستم ترمز
 • درام بالابر
 • موتور پمپ و شیار های هیدولیک
 • موتور گردان تاورکرین
 • -وضعيت سکشن ها
 • بازدید پین های کالسکه
 • قرقره هاي راهنما
 • وضعيت جوش اتصالات سازه (پايه)
 • نوع کمربند ارتفاعی تاور : توسط پین ها به هم متصل شده – چهل تکه فابریک – نصب در سکشن های 3*2
 • وضعيت قرقره ها
 • وضعيت پيچ و مهره هاي سازه (پايه)
 • به وسیله پیچ و مهره کلاف شده و دو تکه می باشد که نصب در سکشن های 60/1
 • وضعيت شيار قرقره ها
 • وضعيت نردبان دسترسي، پاگردها و سكوها
 • جدول بار
 • وضعيت محور قرقره ها
 • وضعيت حفاظهاي نردبان دسترسي
 • پلاک مشخصات
 • وضعيت روغنكاري
 • وضعيت راه پله هاي دسترسي
 • علائم حرکتی دستی
 • وضعيت درام
 • وضعيت راهروهاي دسترسي
 • وضعیت صندلی
 • وضعيت شيارهاي درام
 • وضعيت راه پله دسترسي به كابين
 • وضعیت کلی سازه کابین و اتصالات
 • وضعيت لبه هاي درام
 • وضعيت سازه بوم جلو- فلش(جوش،پيچ ومهره،پين)
 • وضعیت اهرم های کنترلی و قطع کن های اضطراری – کلاج های لیور
 • نحوه اتصال سيم بكسل بروي درام / نوک فلش
 • وضعيت سازه بوم عقب(جوش،پيچ و مهره،پين)
 • وضعیت شیشه های کابین و دید اپراتور
 • بررسي  وضعيت محور درام
 • وضعيت ميله هاي نگهدارنده بوم-مهاری
 • سیستم های هشدار دهنده صوتی
 • وضعيت Rope Guide
 • وضعيت اتصالات و سازه كاج
 • وضعیت سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 • وضعيت تعداد دور سيم بكسل باقيمانده بروي درام
 • وضعيت اتصالات نردبان کاج
 • وضعيت وزنه هاي تعادل
 • وضعيت ظاهری  هوك     15% باز شدگی دهانه و 10% لهیدگی بدنه
 • وضعيت  اتصالات چرخدنده گردان
 • وضعيت سازه نگهدارنده وزنه ها
 • چرخش حول محور عمودي
 • وضعيت ظاهري چرخدنده گردان
 • وضعيت اتصالات سازه نگهدارنده
 • چرخش حول محور افقي
 • وضعيت اتصالات موتور گردان (تسمه گردان به راست و چپ)
 • تعداد وزنه ها – وزن وزنه ها
 • عملكرد شيطانك
 • وضعيت سازه كالسكه
 • بازدید وزنه های بتنی طبق دفترچه راهنما و مهار نمودن وزنه های کالسکه
 • اتصال پين به هوك
 • وضعيت اتصالات كالسكه
 • آیا تاورها روی کالسکه نصب شده ؟
 • Load Cell
 • بازدیدکلاف کمربند و اتصالات، پین ها و پیچ و مهره ها
 • روی ریل به شکل متحرک یا ثابت نصب شده ؟
 • میکرو سوئیچ های حرکت شاری اوت به طرفین فلش
 • بازدید دستک ها، پین ها و اشپیل ها و جوشکاری دستک ها به ساختمان
 • بدون بوژی روی سطح صاف بتنی نصب شده و ثابت می باشد.
 • میکروسوئیچ های حرکتی هوک به بالا و پایین
 • مناسب بودن طول دستک ها و تطابق با دفترچه راهنما
 • سيم بكسل اصلي
 • میکروسوئیچ گردان
 • تست بار
 • قوانین بازرسی فنی جرثقیل برجی (تاورکرین):
 •  و نیز قوانین  سازما ن استاندارد ایران انجام شود. لازم بذکر است CSAZ248و OSHبارزسی جرثقیل باید مطابق
 • با استاندارهایکه بازرسی باید در سه مرحله انجام شود :-ارزیابی دقیق قبل از نصب-بارزسی در زمان نصب-بارزسی بعد از نصب تاورکرین و در زمان باربرداری تا ایمنی جرثقیل را تامین کند.
 • اهمیت بازرسی در تاور کرین :

  محیطی که تاور گرین   در آن نصب می شود وشروع به کار می کند دارای ریسک بالایی می باشد زیرا لاجسام سنگین

 • را جا به جا می کند و در آنجا کارکنان زیادی هست که با یک اشتباه کوچک و یا ایرادی در جرثقیل برجی منجر به فاجعه بزرگی خواهد شد .همینطور موقعیت اپراتور تاور کرین که در ارتفاع بوده و ریسک بالایی را برای اپراتور تاورکرین به همراه دارد.این خطرات اهمیت بازرسی تاور کرین را بسیار بیشتر می کند و حتما گواهی سلامت تاور کرین بعد از بازرسب که توسط شخص متخصص و ذیصلاح صورت میگردد.

  چک لیست بازرسی تاور کرین چیست:

  چک لیست  تاورکرین برگه ای می باشد که گزارش نواقص قطعات و بررسی قطعات  تاورکرین در آن

 • ثبت میشود که در 2 نسخه تنظیم می شود .یک نسخه از چک لیست به کارفرما ارائه می شود و نسخه دوم جهت رفع عیوب
 • تاورکرین به شرکت خدمات فنی تاورکرین ارائه می شود.

  یک بازرس تاورکرین چه ویژگی هایی دارد:

  -ظاهر مناسبی داشته باشد

  – تسلط کامل در بارزسی تاورکرین در ارتفاع را داشته باشد

  – مسلط به بررسی قطعات الکتریکال و مکانیکال تاورکرین باشد.

  -مسلط به الزمات  کار در پروژه های ساختمانی باشد

  لطفا ما را در اینستگارام دنبال کنید 

   

 

]]>
https://toweramjadian.com/2020/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 0
عملکرد تاورکرین چیست: https://toweramjadian.com/2020/08/01/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://toweramjadian.com/2020/08/01/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?noamp=mobile#respond Sat, 01 Aug 2020 20:38:21 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1850 عملکرد تاورکرین:

تاورکرین ها انواع گوناگونی دارند و در چندین برند مختلف درساخت چدین کشور متفاوت می باشند. ولی کارکرد همه ی جرثقیل های برجی به یک  گونه میباشند  و وظیفه ی آنها جا به جایی اجسام سنگین می باشد.

قدرت باربرداری در جرثقیل برجی چگونه است:

قدرت باربرداری در تاور کرین  بستگی به ساختار آن دارد که تا چه حد از تناژ را می تواند باربردای کند .باربرداری توسط الکترو متور ها انجام میشود واز الکترو موتور به گیر بکس ها و به دارم یا همان  وینچ متصل است. سیم بکسل  باید به اندازه  ارتفاع تاور کرین باشد و به رابطی به نام قلاب به اجسام متصل میشوند.

معمولا در تاورکرین ها یک دکمه قطع کن  وجود  دارد که توسط یکسری میکروسوئیچ کنترول میشود در زمانی که حتی اپراتور تناژبیشتر ار حد استاندارد دستگاه را باربرداری میکنند اجازه این کار را نمی دهد و جریان برق را برای کل دستگاه قطع میکنند با یان کار ایمنی دستگاه را حفظ میکند .

قدرت  باربرداری به علت جلو و عقب کردن اجسام :

تاور کرین علاوه بر بالا بردن یا بلند کردن اجسام توانایی جلو و یا عقب بردن  بار را نیز دازند که در حرکت به سمت جلو یعنی نوک قلاب یا فلش (شاریوت به جلو) و حرکت به عقب یعنی حرکت به سمت کابین اپراتور (شاریوت به عقب )میباشد. باربردارری بیش از حد استاندارد دستگاه  باعث  می شود که میکروسوئیچ ها خاموش میشود و دستگاه عملا خاموش میشود و نمی تواند هیچ عملیات باربرداری را انجام دهند.

نصب تاور کرین نجف
نصب تاور کرین نجف

نحوه عملکرد تاور کرین به چگونه است :

تاورکرین ها علاوه بر برتوانایی بلند کردن اجسام و جا به  جا کردن آنها به سمت جلو و عقب امکان گردش به صورت 360 درجه نیز می باشد و می توانند اجسام را تا 360درجه جا به جا کنند . این کار توسط یک یا دو الکترو متوتور انجام میشود که باز هم میکروسوئیچ ها وظیفه دارند از دور زدن غیر ضروری تاورکرین جلو گیری کنند.

حرکت کلی جرثقیل  های برجی چگونه است :

علاوه بر اینکه پایه تاورکرین برروی یک پایه نثبیت نصب میشود و ثابت هستند امکان نصب دستگاه بصورت متحرک باشد نیز وجود دارد نصب این نوع تاورکرین به گونه ای است که روی ریل یا زنجیر قرار میگیرد که این نوع زنجیر ها شبیه زنجیر های تانک جنگی می باشند. نوع دیگر تاور کرین  روی چرخ قرار میگیرند که شبیه چرخ های هواپیما می باشند و بدین وسیله روی زمین حرکت میکنند و جا به جا میشوند . معمولا این نوع تاورکرین های متحرک در پروژه هایی استفاده میشوند که چندیدن سازه در حال ساخت وجود دارند و برای جا به جا کردن اجسام احتیاج به جرثقیل برجی متحرک میباشد.کنترول  این جرثقیل های برجی  توسط الکتروموتور های برجی و گیر بکس هایی که دارای ترمزهای قوی باشند صورت میگیرد.

چگونه افزایش ارتفاع یا کاهش ارتفاع تاورکرین صورت میگیرد:

معمولا این سوال پیش می آید که چگونه یک تاور کرین در ارتفاع بسیار بالا نصب شده است یا چگونه می شود ارتفاع یک تاورکرین را کم کرد.

ما در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم :

نصب تاور کرین یا همان جرثقیل برجی توسط نصاب های حرفه ای در این زمینه صورت میگیرد . در مرحله ی اول تاورکرین معمولا در ارتفاع 40 متر نصب میشود که برای بلند کردن قطعات تاورکرین از جرثقیل های سیار با تناژ های مختلف  استفاده میشود .  جهت نیاز به ارتفاع بیشتر جرثقیل برجی از قدرت خود مونتاژ دستگاه استفاده میشود که مستلزم یک سری عملیات بسیار حساس میباشد و با اضافه کردن و سکشن های ارتفاعی تاورکرین میتوان به ارتفاع دستگاه اضافه کرد و جهت کم کردن ارتفاع نیز عکس این مراحل صورت میگیرد.

لازم بذکر است که در صورت نیاز کارفرما به ارتفاع بیشتر جرثقیل برجی که خارج از خود ایستایی و استاندارد تاور کرین می باشد باید حتما از کادر آنکاراژ (کمربند) استفاده کند و به سازه متصل شود.

تمامی مراحل نصب باید توسط متخصصین و نصاب های ماهر انجام شود زیرا یک اشتباه کوچک در امر مونتاژ تاورکرین باعث یک فاجعه بزرگ خواهد شد.دتئ

شما میتوانید با گروه مهندسی امجدیان که تجربه چندین ساله در زمینه خدمات تاورکرین و آسانسور کارگاهی را دارند تماس حاصل فرمایید.
لطفا نظرات و سوالات خود را برما کامنت کنید. کارشناسان ما حتما به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

از اینستاگرام ما دیدن فرمایید.

]]>
https://toweramjadian.com/2020/08/01/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
نحوه ی انتقال و نصب جرثقیل برجی(تاور کرین) به پروژه: https://toweramjadian.com/2020/07/29/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://toweramjadian.com/2020/07/29/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/?noamp=mobile#respond Wed, 29 Jul 2020 14:17:29 +0000 https://toweramjadian.com/?p=1845 نحوه ی انتقال و نصب جرثقیل برجی(تاور کرین) به پروژه:

به علت اینکه تاورکرین ها ثابت هستند برای انتقالشان به پروژه دستگاه را به قطعات کوچک  تقسیم میکنند .در واقعا دستگاه را دمونتاژ میکنند .

سکشن های ارتفاعی  تاورکرین با پیچ و مهره به یک دیگر  متصل میشوند و به جرثقیل های برجی ارتفاع داده میشود.

بعد از تقسیم شدن قطعات را که شامل فلش (جیب)،کنفلش ،وزنه ها ،اتاک فرمان ،جک ،پمپ،کاج،میل مهاری ،سکشن و پایه تثبیت  و یا کالسکه تاور کرین را با 10الی 12 تریلی به محل مورد نظر ارسال میکنند و نصاب های جرثقیل برجی که حتما باید افزادی متخصص در این زمینه باشد در ستگاه را نصب (مونتاژ) میکنند.

نصب تاور کرین ها معمولا به دو صورت میباشد  یا بر روی پایه تثبت نصب میشود که ثابت هستتند یا روی کالسکه نصب میشود که امکان جابه جا کردن دستگاه روی ریل  وجود دارد .

نصب تاورکرین معمولا  در مجاور سازه ها ویا در چاله آسانسور ها می باشد.

 

این دستگاه قابلیت ارتفاع دادن را تا حد مورد نیاز را دارد.برای ارتفاع دادن دستگاه تاورکرین می توانیم به سکشن  های ارتفاعی  اضافه کنیم . در صورت اضافه شدن سکشن و ارتفاع دادن تاورکرین باید از کمر بند تاورکرین استفاده کنید.

باید در نظر داشته باشید که در زمان حمل و نقل جرثقیل های برجی موارد ایمنی حتما رعایت شود ،قطعات حتما روی تریلی محکم بسته شده باشند که در زمان حرکت حرکت و یا جا به جایی مشکلی رخ ندهد  و همین صورت امکان جا به جایی دستگاه از شهری به شهر دیگر وجود دارد.

در زمان جا به جایی قطعات در محل مورد نظر وجود یک جرثقیل الازمی میبشاد. زیرا قطعات تاور کرین سنگین بوده و حتما باید برای جابه جایی و مونتاژ دستگاه ها از جرثقیل استفاده شود.

معممولا نصب جرثقیل برجی بین 2تا3 روز طول میکشد.

و لازم بذکر است حتما نصاب مهار و متخصص در امر نصب تاورکرین استفاده کنید زیرا کوچکترین بی دقتی و بی تجربگی در امر نصب تاور کرین مشکلات خیلی بزرگی را به وجود می آورد.

نصب تاور کرین
نصب تاور کرین

موارد استفاده از جرثقیل برجی :

تاورکرین ها در پروژه های برزگ ساختمانی ،بندر گاه ها،سد سازی ها،و مکان هایی که احتیاج به جا بجا کردن اجسام سنگین است در شعاع و ارتفاع های مختلف جا به جا میکندد استفاده میشود

بهترین وسیله برای جا به جایی اجسام سنگین در ارتفاع های زیاد تاورکرین میباشد . این دستگاه امکان ارتفاع های خیلی زیاد از سطح زمین را دارد و میتواند 360درجه با تسلط کامل گردش داشته باشد و اجسام را جا به جا کند.

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

]]>
https://toweramjadian.com/2020/07/29/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 0